30degrees

En snabbguide för att göra affärer med Kina

Linköpingsbolag tecknar kinesiskt avtal

november 29th, 2016

I en allt mer globaliserad värld blir utlandshandel både viktigare och vanligare för svenska företag. En av de verkligt stora marknader som snabbt blivit viktigare för vår västerländska kapitalism är Kina. Med sin unika och bitvis bisarra blandekonomi har de haft en explosion av tillväxt de senaste decennierna. Den ökade tillväxten innebär som bekant ökad köpkraft och därmed efterfrågan på varor och tjänster. Så från att ha varit ett låglöneland från vilket vi köper produktion går Kina allt mer mot att vara ett land med en köpsugen medelklass. Framförallt hungrar den kinesiska marknaden efter kompetens och teknologi.

Kina söker innovationer snarare än prylar

Kina har ju tveklöst regerat bland lågavlönade produktionsländer under många år, och det mesta vi äger i form av billiga leksaker eller hemelektronik har någon gång befunnit sig på kinesiska fabriksgolv. I takt med ett stadigt ökande välstånd börjar nu Kina efterfråga varor från oss i väst istället. Framförallt törstar de efter kompetens och teknologi. I egenskap av kapitalistiska marknadsekonomier har vi ett stort försprång i fråga om tekniska innovationer och liknande. Ett exempel på detta är att ett Linköpingsföretag tecknar order- och försäljningsavtal med kinesiskt bolag. Att Kina nu har kapital att köpa in högteknologiska produkter för att underlätta sin egen tillväxt är alltså goda nyheter för Sverige.

En ny era i världshandeln

Det finns många indikationer på att Kina nu verkligen är på god väg att ta steget från låglöneland till medelklass. Ett tydligt exempel är att allt fler västerländska företag flyttar hem sin produktion efter att i många år förlagt den till Kina. Främst handlar detta om produktionen av tekniskt avancerade varor, som exempelvis medicinsk utrustning. Bakgrunden är att de kinesiska lönerna vuxit till en sådan nivå att sammantaget med transportkostnader, språkförbistringar och kompetensbrist så är det inte längre rationellt att producera i Kina för dessa företag. Om vi lägger detta till Kinas ökade intresse för att köpa västerländska varor och tjänster så har alltså Kinas tillväxt visat sig vara goda nyheter även bortom kinesiska muren.

 

dailypost