30degrees

En snabbguide för att göra affärer med Kina

Vett och etikett vid affärsmöten med kineser

mars 25th, 2016

De många skillnaderna mellan svensk och kinesisk kultur kan göra att det finns stora risker för missförstånd vid ett affärsmöte mellan affärsmän eller -kvinnor från de två kulturerna. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa skillnader innan man går in i mötet, så att man kan undvika klavertramp.meeting-1019744_960_720

En av de första sakerna du bör göra på mötet är att överräcka en present. Detta förväntas snarast av dig, då givandet av presenter är en viktig del av kinesisk kultur. Det finns dock många sätt att överlämna presenten på fel sätt. Till att börja med bör man hålla i åtanke att hierarki och status är mycket viktigt i kinesisk kultur, varför man bör försäkra sig om att man överräcker presenten till den mest seniora i gruppen. När man lämnar över presenten ska man göra det med båda händerna, vilket är ett tecken på att du respekterar mottagaren och att du räcker över presenten helhjärtat. Detta gäller även när du räcker över visitkort eller något annat av värde. Även efter att du räckt personen presenten med båda händerna bör du dock inte bli förvånad om han eller hon tackar nej. Det anses nämligen oartigt att acceptera en present direkt, eftersom man då kan uppfattas som girig. Man kan därför behöva upprepa sitt erbjudande tre gånger innan presenten till slut accepteras. Av samma anledning bör du själv inte öppna en present som du kanske får direkt på mötet, utan vänta tills du gått därifrån.

Du bör inte heller räkna med att några beslut fattas under det första mötet ni har tillsammans, eftersom affärsbeslut inte tas förhastat i Kina. Det är snarare sannolikt att du blir inbjuden att äta middag med dem, vilket du bör acceptera, då det anses mycket oartigt att tacka nej. Dessutom sägs det att fler beslut tas under en sådan ”informell” middag, än under faktiska möten.

Kinesisk företagskultur

april 9th, 2015

Det finns saker i den svenska företagskulturen som är typiskt svenska, men som man kanske inte reagerar på förrän de krockar med ett annat lands företagskultur. Exempel på sådana saker är till exempel att man kan gå från jobbet tidigare för att hämta barnen på dagis, att man har en demokratisk struktur i företaget, att man undviker konflikter och att man arbetar som ett team. Den kinesiska företagskulturen präglas istället av en tydlig underordning av medarbetarna i förhållande till cheferna.

Dessa skillnader tar sig uttryck i konflikter som uppstår till exempel när kinesiska företag etablerar sig i Sverige, vilket blir allt vanligare. Än så länge har de flesta av de nyetablerade kinesiska företagen inte några svenska kollektivavtal. En annan faktor som försvårar anpassningen till den svenska arbetsmarknaden är just den tydliga maktstrukturen som nämndes ovan. Ledarskap i svenska företag präglas ofta av att man delegerar ansvar. I de kinesiska företag som etablerat sig i Sverige är det istället vanligt att den lokala företagsledningen i Sverige inte har fått fullt befogande från ledningen i Kina, varför de inte vågar vidta de åtgärder som kanske behövs. Om du är ny som chef på ett företag som har kontakt med Kina bör du därför vara medveten om hur du adresserar de anställda på det kinesiska företaget. Känner du att du behöver bättra på din ledarskapsförmåga kan en chefsutbildning på Advantum Kompetens vara något för dig.

Det kinesiska arbetsklimatet kännetecknas generellt av att de anställda pressas mycket hårt. Åttio timmars arbetsvecka är inte ovanligt i Kina, och när cheferna ger en order förväntas de anställda genomföra den. Denna diskrepans mellan vad de kinesiska cheferna förväntar sig av sina anställda och vad de svenska anställda förväntar sig av sin chef har lett till konflikter som offentliga utskällningar av anställda för att de gått från jobbet för att hämta barnen och hot om omplacering.

En annan skillnad mellan svenska och kinesiska företag är synen på ärlighet och ansvar, två egenskaper som värderas högt inom den svenska företagskulturen. I Kina är det viktigare att inte ”tappa ansiktet” än att säga sanningen eller ta sitt ansvar. Det kan göra att en leverantör eller anställd ljuger om att allt går bra, istället för att berätta om ett problem, för att inte ”tappa ansiktet”. Oavsett om du arbetar på ett kinesiskt företag i Sverige eller gör affärer med ett kinesiskt företag i Kina gäller det att vara medveten om dessa skillnader.

dailypost