30degrees

En snabbguide för att göra affärer med Kina

Vad som bör ingå i ett avtal

oktober 20th, 2014

Avtal mellan två parter säger mycket och även om det är svårt att stämma någon i ett annat land och speciellt i Kina så är det ett tecken på att man är seriös. Dessutom så gör det att båda partnerna är på det klara med vad som förväntas. Ett bra avtal ser till att det inte blir några missförstånd, vare sig i produktionen eller i leveranserna. Tider och vad som händer när något blir försenat ska tydligt finnas med i avtalet.

 

Prata med rätt person
Andra viktiga faktorer att tänka på är att man skriver avtalet med rätt person. Det är endast tillverkarens juristiska representant som kan skriva på och avtalet ska även ha en officiell stämpel. Stämpeln ska ha samma namn på företaget som det står på avtalet. Acceptera inte fakturor eller avtal som skickas via mejl. Alla papper bör skickas med post till Sverige. Anställda i företaget som inte är juristisk representant kan inte skriva på avtal. Dessutom måste representanten använda sitt riktiga namn i rätt språk, det vill säga kinesiska i det här fallet. Det gäller under förutsättningarna att representanten är av kinesiskt ursprung självklart.Vad som bör ingå i ett avtal 2

 

Utnyttja svenska resurser
Slutligen ska det nämnas att det finns flera resurser man kan använda på hemmaplan för att få hjälp med alla dessa stegen. Exportrådet är ett exempel på en bra resurs med vettig information. När det gäller frakt så kan något så enkelt som ett samtal till posten ge dig en fingervisning på ungefär hur mycket det kommer att kosta, åtminstone om de får sköta hela kalaset. Läs även på om Incoterm som är standardbegreppen för internationella avtal.

 

Det finns även svensk-kinesiska företag som är specialiserade på att sköta import och export mellan dessa två länder. De kan även hjälpa till i förstudien och ge dig rätt information för att kunna ta ett bra beslut. Slutligen är det viktigt att inte glömma bort att tull och moms måste tas i beräkningen. Det vore sannerligen inte roligt om hela investeringen försvann på grund av att man gjort en enkel miss i deklarationen.

dailypost