30degrees

En snabbguide för att göra affärer med Kina

Vett och etikett vid affärsmöten med kineser

mars 25th, 2016

De många skillnaderna mellan svensk och kinesisk kultur kan göra att det finns stora risker för missförstånd vid ett affärsmöte mellan affärsmän eller -kvinnor från de två kulturerna. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa skillnader innan man går in i mötet, så att man kan undvika klavertramp.meeting-1019744_960_720

En av de första sakerna du bör göra på mötet är att överräcka en present. Detta förväntas snarast av dig, då givandet av presenter är en viktig del av kinesisk kultur. Det finns dock många sätt att överlämna presenten på fel sätt. Till att börja med bör man hålla i åtanke att hierarki och status är mycket viktigt i kinesisk kultur, varför man bör försäkra sig om att man överräcker presenten till den mest seniora i gruppen. När man lämnar över presenten ska man göra det med båda händerna, vilket är ett tecken på att du respekterar mottagaren och att du räcker över presenten helhjärtat. Detta gäller även när du räcker över visitkort eller något annat av värde. Även efter att du räckt personen presenten med båda händerna bör du dock inte bli förvånad om han eller hon tackar nej. Det anses nämligen oartigt att acceptera en present direkt, eftersom man då kan uppfattas som girig. Man kan därför behöva upprepa sitt erbjudande tre gånger innan presenten till slut accepteras. Av samma anledning bör du själv inte öppna en present som du kanske får direkt på mötet, utan vänta tills du gått därifrån.

Du bör inte heller räkna med att några beslut fattas under det första mötet ni har tillsammans, eftersom affärsbeslut inte tas förhastat i Kina. Det är snarare sannolikt att du blir inbjuden att äta middag med dem, vilket du bör acceptera, då det anses mycket oartigt att tacka nej. Dessutom sägs det att fler beslut tas under en sådan ”informell” middag, än under faktiska möten.

dailypost